Daarom VMT

Antoinette Simons MSc, voorzitter

Antoinette Simons MSc, voorzitter

De VMT is de beroepsvereniging voor Manueel Therapeuten die werken volgens het Eggshell of Eierschaal Systeem (ES®). Dit is een unieke behandelwijze waarbij rekening houdend met individuele verschillen tussen mensen op uiterst subtiele en dus risicoloze wijze het totale bewegingsapparaat  wordt geoptimaliseerd.

Van de VMT zijn uitsluitend Manueel Therapeuten lid met een afgeronde (para)medische vooropleiding op minimaal HBO niveau, waardoor  voldoende medische en psychosociale basiskennis is gewaarborgd.

Daarnaast maakt de VMT serieus werk van kwaliteitsmeting en kwaliteitsborging door haar leden regelmatig te toetsen op  na- en bijscholing, praktijkinrichting, veiligheid, dossiervoering en alles wat van een professionele beroepsbeoefenaar geëist kan worden.