Tarieven

Tarieven

Manuele therapie is een relatief goedkope behandelvorm, omdat meestal met een zeer gering aantal behandelingen volstaan kan worden.

Er zijn geen wettelijk vastgestelde tarieven voor manuele therapie. Evenmin is het de vereniging toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief. De tarieven voor een consult en/of behandeling kunnen dus per manueel therapeut verschillen.

Het bedrag dat een gecertificeerd lid van de vereniging rekent, is hoger dan hetgeen een lid van de vereniging berekent. Dat komt ondermeer doordat gecertificeerde leden binnen één consult het hele lichaam behandelen, waardoor een behandeling meer tijd in beslag neemt. Vraagt u daarom uw therapeut vooraf naar de hoogte van het gehanteerde tarief, alsmede naar de dienstenleveringsvoorwaarden.

Op de site www.pvmt.nl van de patiëntenvereniging vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar.

Informeer ook bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling. Deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland anders en is mede afhankelijk van de soort polis die is afgesloten. Omdat er behalve die van ons ook andere verenigingen zijn van manueel therapeuten, informeert u bij uw verzekeraar het best naar de regelingen ten aanzien van de behandelingen van de therapeuten die bij de VMT zijn aangesloten.

De betalingsvoorwaarden van de VMT zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder kenmerk 64/2001 d.d. 26 november 2001.