Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2019 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Scholingen georganiseerd door de VMT  in 2019.

Evenals vorig jaar wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF/ Bock.


Cervicogene hoofdpijn en – duizeligheid: theoretisch kader, klinisch redeneren en behandelmogelijkheden voor de manueeltherapeut

 Datum:                  11 februari 2019

Tijd:                       19.30 – 21.45 uur

Organisatie           VMT en SMTN

Locatie:                 School voor Manuele Therapie Nederland, P.C. Staalweg 50, 3721 TJ  Bilthoven

Spreker:                H.C. Leopold MMT, manueeltherapeut E.S.®

Doelgroep:           Manueeltherapeuten

Ingangsniveau:    Manueel Therapeut (afgestudeerd of in opleiding)

Onderwijsvorm:   hoorcollege / vaardigheidsonderwijs in onderzoek en behandeltechnieken

Accreditatie     :     accreditatie wordt aangevraagd bij het KNGF voor het register Manuele Therapie en de VMT

Investering      :     € 89,00 (incl koffie en thee)

Zie de website voor de algemene voorwaarden tav betaling en aan- en afmelding.

Contacturen    :      2 uur

Zelfstudie uren:     n.v.t.

Toetsing          :      n.v.t.

Aanmelden via de SMTN:

https://www.manueletherapie.nl/cursus/1-daagse-mini-module-cervicogene-hoofdpijn-en-duizeligheid-11-02-19/

 

Programma:

19.00:                     ontvangst

19.30 – 20.00:       theorie deel 1: relaties tussen CWK en cephale klachten: Anatomisch, mechanisch en klinisch.

20.00 – 20.30:       praktijk deel 1: behandeltechnieken aan de CWK

20.30 – 20.45:        pauze

20.45 – 21.15:        theorie deel 2: klinisch redeneren bij hoofdpijn en duizeligheid

21.15 – 21.45:        praktijk deel 2: onderzoek en tests bij cephale klachten

21.45:                     afsluiting cursus; uitreiking van bewijzen van deelname

 

Omschrijving van de inhoud van de nascholing:

Het construct van cervicogene hoofdpijn en – duizeligheid is in de literatuur omstreden.

Waar manueeltherapeuten cervicogene klachten herkennen en behandelen, zijn artsen en specialisten vaak sceptisch over het bestaan ervan. Beide benaderingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, zodat het opstellen van een overzicht van standpunten zinvol kan zijn. Tijdens deze cursus wordt inzicht gegeven in de uiteenlopende standpunten en wordt manueeltherapeutisch onderzoek, klinisch redeneren en effectiviteit van behandeling toegelicht. Daarnaast wordt recent en baanbrekend onderzoek naar chronische cephale pijn besproken: voor het eerst lijkt chronische pijn ‘zichtbaar’ te kunnen worden gemaakt met MRI – dat gaat inderdaad veel verder dan het laten invullen van een VAS voor pijn.

Bij ‘duizeligheid’ als klacht moeten door (huis)arts en manueeltherapeut veel factoren worden overwogen. Voor de diagnostiek is de NHG-standaard goed bruikbaar. Omdat de diagnose ‘cervicogene duizeligheid’ daarin geen plaats heeft wordt de standaard gecombineerd met andere literatuur om te komen tot een onderzoeks-strategie die – bij duizeligheid – voor de manueeltherapeut bruikbaar en betrouwbaar is.

Voor het behandelen van de CWK (waartoe deze cursus zich zal beperken) worden nieuwe gegevens uit de literatuur toegelicht en door de deelnemers toegepast om niet alleen de positie, maar ook de verplaatsing van bewegingsassen tijdens flexie- en extensiebewegingen in de CWK op te nemen in de behandeltechnieken die kunnen worden toegepast.

 

Eindtermen:

– de deelnemer kent gegevens uit de recente literatuur over de mogelijke relaties tussen   cervicale wervelkolom, hoofdpijn en duizeligheid en past deze toe in het proces van   onderzoek en klinisch redeneren bij patiënten met hoofdpijn en duizeligheid;

– de deelnemer past de aanbevelingen uit de NHG-standaard Hoofdpijn en de NHG-   standaard duizeligheid toe tijdens onderzoek en klinisch redeneren bij een patiënt met   hoofdpijn en/of duizeligheid;

– de deelnemer onderbouwt zijn handelen mede met kennis van recent onderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie bij nekklachten, hoofdpijn en duizeligheid;

– de deelnemer onderbouwt zijn handelen mede met kennis uit het gebied van de (bio)medische wetenschappen aangaande de normale kinematica van de cervicale   wervelkolom;

– de deelnemer kent de mogelijkheden en beperkingen van klinische tests bij nekklachten en cervicogene klachten;

– de deelnemer kent de psychometrische eigenschappen van de NDI en NPRS bij patiënten met cervicogene hoofdpijn.


 

Reanimatiescholing 1 april 2019

Na de succesvolle reanimatiescholing in maart 2017 heeft de Commissie Bij- en Nascholing van de VMT weer een Reanimatiescholing op de agenda gezet.  Zorgverzekeraars verplichten dit steeds meer aan zorgverleners. We willen deze training opnieuw laten verzorgen door het bedrijf Zorg-Wijs te Leiden , dat uitgebreid ervaring heeft in het trainen van huisartsen en fysiotherapeuten. Kijkt u naar het interessante programma !

De cursus is gepland op maandag 1 april 2019 op onze gebruikelijke locatie Postillion Hotel te Nulde. We werken weer met een voorinschrijving. U dient zich voor 1 maart 2019 aan te melden. Wees er snel bij want er zijn maar 20 plaatsen. Bij een te grote inschrijving zal gekeken worden of er een tweede training georganiseerd kan worden. U ontvangt na afloop van de cursus een officieel certificaat Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

De cursus zal uit twee gedeeltes bestaan van ongeveer 1,5 tot 2 uur.

– 16:00 tot 16:30 uur : inloop en introductie

– 16.30 tot 18.00 uur : Theorie reanimatie ; Nieuwste richtlijnen/ burgerhulpverlening in de praktijk ;

Vaardigheidstraining: herkennen & opstarten van de reanimatie

– 18.00 tot 19.00 uur : Buffet

– 19:00 tot 20:00 uur : Theorie AED

Nieuwste richtlijnen

Vaardigheidstraining: AED gebruik

Verschillen tussen volwassen- & kinderreanimatie

– 20.00 tot 20.30 uur : Oorzaken reanimatie (symptomen meest voorkomende  hart & vaatziekten)

– 20.30 tot 21.00 uur :  Input van de groep/ vragen & afsluiting

De cursus levert 4 accreditatiepunten op voor het KNGF en voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie E.S.

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort

Strandboulevard 3

3882 RN Putten

Tel: 0343-356464

De kosten bedragen : 165 euro

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABN0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving en deze gelieve u mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.


 

school voor manuele therapie Nederland

 

Manueel Therapeutische behandeltechnieken bij lage rug-, SIG- en heupklachten

Contacturen 8 lesdagen van 09.30-16.30 uur, 48 uur
Data  

31 oktober, 13, 14 november, 4, 5 december 2018, 8, 9 en 29 januari 2019

Zelfstudie 10 uur
Accreditatie

 

 

KNGF 54 punten voor de registers Algemeen practicus en Manuele therapie
Keurmerk fysiotherapie 54 punten
VMT 54 punten
Kosten 1499 inclusief koffie/thee en lunch
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

 

Manueel Therapeutische behandeltechnieken bij nekklachten en brachialgie

Data  

6, 7, 27, 28 november, 18 en 19 december 2018

Doelgroep Fysio- en manueeltherapeuten
Contacturen  6 lesdagen van 09.30-16.30 uur, 33 uur
Zelfstudie 13 uur
Kosten 1299 inclusief koffie/thee en lunch
Accreditatie
KNGF 46 punten voor de registers Algemeen practicus en Manuele therapie
Keurmerk Fysiotherapie 46 KU
VMT 46
Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

 

 Manueel Therapeutische behandeltechnieken bij hardloopblessures

Data 20, 21 november, 11, 12 december 2018, 15, 16 januari, 5, 6 februari, 5, 6 maart 2019
Doelgroep Fysio-, manueel-, podo – en oefentherapeuten
Contacturen  10 lesdagen van 09.30-16.30 uur, 55 uur
Zelfstudie 15 uur
Kosten 1799 inclusief koffie/thee en lunch
Accreditatie KNGF voor de registers algemeen practicus en manuele therapie 63 punten
Keurmerk Fysiotherapie 65 punten en de VMT 63 punten
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

 

Scholing start in 2019

Manueel therapeutische behandeltechnieken bij lage rug- en heupklachten

13 februari, 26, 27 maart, 16, 17 april, 21, 22 mei en 12 juni 2019

Manueel therapeutische behandeltechnieken bij lage rug- en heupklachten

Kosten € 1.549,00 inclusief koffie, thee en eenvoudige lunch
Geaccrediteerd door het KNGF en VMT voor 54 punten

 

Manueel therapeutische behandeltechnieken bij nekklachten en brachialgie
12, 13 maart, 2, 3, 23 en 24 april 2019

Manueel therapeutische behandeltechnieken bij nekklachten en brachialgie

Kosten € 1.349,00 inclusief koffie, thee en eenvoudige lunch

Geaccrediteerd door het KNGF en VMT met 46 punten

 

Manueel therapeutische behandeltechnieken bij hardloopblessures

19, 20 maart, 9, 10 april, 14, 15 mei, 4, 5, 25 en 26 juni 2019
Manueel therapeutische behandeltechnieken bij hardloopblessures

Kosten € 1.849,00 inclusief koffie, thee en eenvoudige lunch

Geaccrediteerd door het KNGF en VMT voor 63 punten

 

U kunt zich inschrijven / aanmelden via de website van de school, via de pagina nascholing: https://www.manueletherapie.nl
Daar staan alle scholingen vermeld die worden aangeboden. Let op de vermelding VMT in de kolom Aantal punten.
Na doorklikken bij een scholing treft u een beschrijving van de inhoud.


Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Algemene voorwaarden en bepalingen

Betaalt u het bedrag van de 4 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 15% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.
Betaalt u het bedrag van 3 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 10% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Betaalt u per keer, dan wordt u verzocht om onderstaande procedure te volgen:

  • De bijscholing van 17 september 2018 dient u voor 27 augustus 2018 te betalen.
  • De bijscholing van oktober? 2018 dient u voor ? 2018 te betalen.
  • De bijscholing van 3 december 2018 dient u voor 10 november 2018 te betalen.
Rekeningnummer:
ING: NL69 INGB 0001726057
ABNAMRO: NL95 ABN 0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving. Gelieve deze mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT (tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl.

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. Vermeld hierop de datum van de scholing. Vervolgens ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de inschrijving van ons secretariaat. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling (zie bovenstaande informatie bij Algemene Voorwaarden en bepalingen).

Inschrijvingsformulier

Hartelijk dank voor uw inschrijving. U ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze inschrijving van ons secretariaat.
Sorry, an error has occured.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander