Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2019 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Scholingen georganiseerd door de VMT  in 2019.

Evenals vorig jaar wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF/ Bock.


Scholing VMT 2019

Maandag 14 okt. : 16.00-21.00 Kelly Ickmans : Pain in Motion

Spreker: dr. Kelly Ickmans; even een introductie voor deze nieuwe spreker :

Kelly Ickmans behaalde in 2014 haar doctoraat in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Momenteel is ze verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als postdoctoraal onderzoeker en gastprofessor. Daarnaast is ze ook nog klinisch actief als kinesitherapeut in het Universitair Ziekenhuis Brussel waar ze patiënten met chronische pijnklachten behandelt. Haar klinische en onderzoeksinteresse focust zich op chronische pijn in het algemeen en centrale sensitisatie in het bijzonder waarbij ze een bijzondere onderzoeksinteresse heeft in pijnfysiologie en pijnpsychologie bij kinderen en volwassenen met chronische (centrale sensitisatie)pijn. Kelly is (co-)auteur van meer dan 25 peer reviewed publicaties in internationale tijdschriften, trad verschillende malen op als genodigd spreker op nationale en internationale bijeenkomsten in 4 verschillende landen en is momenteel (co-)promotor van 5 doctoraatstrajecten (promotietrajecten).

Samenvatting van haar lezing :

Tijdens deze lezingen zal toegelicht worden welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de pijnrespons op inspanning. Verder zal ook bekeken worden welke korte en lange termijneffecten fysieke inspanning en bewegen kunnen hebben op pijn en op welke wijze we deze inzichten kunnen meenemen in de (manueel)therapeutische behandeling van patiënten met (chronische) klachten van het musculoskeletaal systeem.

Tijd:

16.00 – 18.00 1e lezing

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.00 2e lezing

Locatie:

Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten

Kosten: € 165,00

Dinsdag 5 nov. : 16.00-21.00 Aad en Chris vervolg thema Lustrum?

Sprekers: Aad Lagerberg en Chris Riezebos , Docenten bewegingstechnologie Haagse Hogeschool

Onderwerpen en samenvattingen : Biomechanica van het fietsen ; Aad Lagerberg

 

Samenvatting: 

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Contractiesnelheid van spieren en trapfrequentie.

Fietsen met een kniebeperking

Zittend en staand fietsen

Laveren met de fiets (zijwaarts heen en weer bewegen van de fiets)

Kracht, Arbeid en Vermogen in Sport en Dagelijks Leven ; Chris Riezebos

 

Samenvatting: 

Kunt u 5 m hoog springen? Is het makkelijker met twee personen een auto aan te duwen dan met één? Is het nuttig om bij het handbiken de romp mee te bewegen? Waardoor wordt de maximaal te leveren kracht tijdens het roeien ingeperkt? Waarom springt een voetballer na een vrije schop achter de bal aan?  Is een lange spier sterker dan een korte?

Deze en andere, gelijksoortige vragen worden in deze voordracht beantwoord. Hierbij komen begrippen aan de orde als: serie- en parallelschakeling van krachten, arbeid en vermogen.

Tijd:

16.00 – 18.00 1e lezing

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.00 2e lezing

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten.

Kosten: € 165,00

Maandag 2 dec. : 16.00-21.00 Arthur de Gast: plaats van beeldvormende technieken in de diagnosestelling en huidige inzichten t.a.v. chirurgisch orthopedisch ingrijpen.

Spreker: dr. Arthur de Gast, Orthopedisch chirurg in Diakonessenziekenhuis Utrecht/Zeist met als aandachtsgebieden: heup- en knie prothesiologie en schouder prothesiologie en sportletsels.

 

Titel: plaats van de beeldvormende technieken in de diagnosestelling en huidige inzichten t.a.v. chirurgisch orthopedisch ingrijpen.

Samenvatting : volgt nog

Tijd:

16.00 – 18.00 1e lezing

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.00 2e lezing

 

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten.

Kosten: € 165,00


 

Algemene voorwaarden en bepalingen Bijscholing VMT 2019

 • De bijscholing van 9 september 2019 dient u voor 19 augustus 2019 te betalen.
 • De bijscholing van 14 oktober 2019 dient u voor 23 september 2019 te betalen.
 • De bijscholing van 5 november 2019 dient u voor 15 oktober 2019 te betalen.
 • De bijscholing van 2 december 2019 dient u voor 11 november 2019 te betalen.

Mocht u zich opgeven voor 4 scholingen dan betaalt u geen € 660,00 maar € 580,00. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

 


 

Aankondiging samenwerking Scholingen 2019 SMTN met VMT :

 

 • Maandag 16 december : Huco Leopold: Praktijk S.I. – gewricht.

  van 19.30 tot 21.45 uur.

  Bedrag €89,-

  Meer informatie over de scholingen volgt nog.


Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

 • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
 • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
 • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
 • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
 • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
 • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
 • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

 

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander