Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2021 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.


Scholing VMT 2021

Scholingen georganiseerd door de VMT in 2021 (voor zover bekend).

Geachte collega,

De Commissie Bij- en Nascholing van de VMT is druk bezig om in deze lastige tijd u toch scholingen aan te kunnen bieden. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat voor de zomer alleen online scholingen mogelijk zijn. In het najaar hopen wij dat wij fysieke scholingen op locatie aan te kunnen bieden. Wij hebben besloten de scholing Reanimatie, vanwege een in onze ogen verhoogd besmettingsgevaar, door te schuiven naar volgend jaar. Voor alle scholingen die wij dit jaar organiseren wordt alleen accreditatie verleend voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT.

Hieronder volgen de scholingen voor zover die nu bekend zijn. Wij vragen u om u voor de online scholingen zo spoedig mogelijk in te schrijven.

Online scholingen

Dinsdag 2 november

Spreker: Menno Dekker

Tot 2012 heb ik gewerkt als fysiotherapeut, afgestudeerd in 1990, in zowel de Verenigde Staten als in Duitsland. Gedurende deze periode bleef ik me afvragen waarom klachten toch steeds terugkwamen. In de zoektocht naar antwoorden heb ik in de afgelopen 30 jaar behoorlijk wat bijscholingen, nascholingen en nieuwe opleidingen gedaan.

In 1996 ben ik begonnen met de opleiding osteopathie en na het behalen van mijn diploma in 2002 ben ik in 2003 gestart met mijn Praktijk voor Osteopathie in Beuningen. Ook als osteopaat bleef ik zoeken naar het waarom van het terugkeren van klachten. Na 14 jaar werken als osteopaat, met de nodige nascholingen, heeft de zoektocht me gebracht bij een nieuw vakgebied (voor mij dan toch).

In 2016 ben ik in aanraking gekomen met kPNI, klinische Psycho-Neuro-Immunologie. Na het volgen van de tweedaagse cursus kPNI en Sport in het voorjaar van 2016, was ik om! In september 2016 ben ik begonnen met de opleiding orthomoleculaire therapie volgens de kPNI.Direct aansluitend gestart met de opleiding tot expert in de klinische Psycho-Neuro-Immunologie. In juni 2020 heb ik de laatste theorie-examens gedaan waardoor ik in staat ben geweest de Master in klinische Psycho-Neuro-Immunologie van de Universiteit van Salamanca (Spanje) te behalen.

Titel: Bindweefsel, what is the connection?

Online scholing

Tijd: 19.30 – 21.30 uur. U ontvangt de inlogcode voor Zoom 2 dagen voor de scholing.

De scholing levert 2 accreditatie punten op voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT.

Kosten: € 50,00

Dinsdag 23 november

Spreker: Dr. Lennard Voogt, Hogeschool Rotterdam

Op dit moment is Lennard als lector verbonden aan Kenniscentrum Zorginnovatie. Lennard Voogt is opgeleid als fysiotherapeut en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de fysiotherapeutische behandeling van mensen met complexe pijn. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek op het proefschrift ‘De ervaringswereld van patiënten met chronische pijn: een empirisch-fenomenologisch onderzoek’. Tegenwoordig werkt Lennard als docent en als wetenschappelijk onderzoeker. Sinds 2019 is hij tevens als ‘visiting professor’ verbonden aan de faculteit voor lichamelijke opvoeding en kinesitherapie van de vrije Universiteit Brussel.

Titel: Rode vlaggen

Online scholing

Tijd: 19.30 – 21.00 uur. U ontvangt de inlogcode voor Zoom 2 dagen voor de scholing.

De scholing levert 2 accreditatie punten op voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT.

Kosten: € 50,00

Dinsdag 30 november:

Spreker: Dr. Arthur de Gast, orthopedisch chirurg

Titel: Schouderproblematiek

Tijd:

16.00 – 18.00 1e lezing

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.30 2e lezing

De scholing levert 4 accreditatie punten op voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT.

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten.

Kosten: € 165,00

Scholingen op locatie (onder voorbehoud), zodat u de data vast vrij kunt houden :

Procedure van aanmelden :

U kunt het bedrag overmaken aan de penningmeester van de VMT  :

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABN/AMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. vereniging van Manueel Therapeuten.

Wanneer u twee dagen voor de geplande online activiteit nog geen inlogcode heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u een week voor de onlinescholing schriftelijk annuleert bij het secretariaat krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 15,00 administratiekosten.


Algemene voorwaarden en bepalingen Bijscholing VMT 2020

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. vereniging van Manueel Therapeuten

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.


Aankondiging samenwerking Scholingen  SMTN met VMT :

Meer informatie over de scholingen in 2021 volgt .


 

Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander