Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie bestaat uit: Sonja de Brabander, Eyk Backer en Gisèle Omurungi. heeft in 2023 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.


Scholing VMT 2023

Scholingen georganiseerd door de VMT in 2023

Lustrum

Scholingen

VMT-Scholing Maandag 11, september 2023

Docent: Collega Paul van der meer

Onderwerp: Waarin zit het verschil als pathologische beelden van het bewegingsapparaat, zoals tendinopathieën, discopathie, artrose en meniscuslaesies, pijnlijk/symptomatisch of juist pijnvrij/asymptomatisch zijn?

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort

Strandboulevard 3

3882 RN Putten.

Kosten: € 165,00

Tijd

16.00 – 18.00 deel 1 lezing

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.30 deel 2 lezing

Inhoud

Is de essentie van fysiotherapie/manuele therapie bij patiënten met pijnlijke tendinopathieën, discopathie, artrose en meniscusklachten niks anders dan zorgen dat deze beelden asymptomatisch worden of blijven? Als het antwoord op de laatste vraag ‘ja’ is, dan is de logische volgende vraag: Met welke interventies en/of adviezen kan dit zo optimaal mogelijk bereikt worden?”

De scholing levert 4 accreditatie punten op voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT.

  • VMT-Scholing Maandag, 16 oktober 2023

Docent: Cecile Röst, orthomanuele therapeut en klinische epidemioloog

Onderwerp: stuitpijn (coccygodynie)

De theorie in kort en de behandeling laten zien die wij doen en de variaties die daarin aan te brengen zijn bij de verschillende oorzaken/bewegingsbeperkingen. Vervolgens op elkaar oefenen. Het is de bedoeling om met jullie over stuitpijn na te denken en  inzichten en ideeën uit te wisselen.

Locatie
Esoterra (voorheen opleiding VMT)
P.C. Staalweg 50
3721 TJ Bilthoven
(2e etage)

Kosten: € 95,00

Tijd

19.00 – 19.30: inloop

19.30 – 21.30: Inhoud theorie en praktijk

De scholing levert 2 accreditatie punten op voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT.

Inhoud

Is de essentie van fysiotherapie/manuele therapie bij patiënten met pijnlijke tendinopathieën, discopathie, artrose en meniscusklachten niks anders dan zorgen dat deze beelden asymptomatisch worden of blijven? Als het antwoord op de laatste vraag ‘ja’ is, dan is de logische volgende vraag: Met welke interventies en/of adviezen kan dit zo optimaal mogelijk bereikt worden?”

  • VMT-Scholing Vrijdag, 8 december 2023

Docent: Margo de Kooning, gastdocent bij Vrije Universiteit Brussel

Onderwerp: Multidisciplinaire samenwerking in de zorg.


Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten.

Kosten: € 165,00

Tijd

16.00 – 18.00 deel 1 lezing

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.30 deel 2 lezing

Inhoud

Gespecialiseerd in gesprek op het gebied van de pijnbehandeling, wil mevrouw De Kooning tijdens deze lezing, de interdisciplinaire samenwerking in de zorg benadrukken. Binnen ons vakgebied.

De scholing levert 4 accreditatie punten op voor het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van de VMT. Inschrijving is definitief na betaling.

Procedure van aanmelden :

U kunt het bedrag overmaken aan de penningmeester van de VMT  :

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABN/AMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. vereniging van Manueel Therapeuten.

Wanneer u twee dagen voor de geplande online activiteit nog geen inlogcode heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u een week voor de onlinescholing schriftelijk annuleert bij het secretariaat krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 25,00 administratiekosten, voor de onlinescholingen is dit bedrag €15,00. Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB