Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2020 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Scholingen georganiseerd door de VMT  in 2020.

Evenals vorig jaar wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF/ Bock.


Scholing VMT 2020

Maandag 23 maart 2020 Tinnitus

Spreker: Collega Iem Bakker.

Onderwerp: Tinnitus

Samenvatting: zie bijlage

 

Tijd:

16.00 – 18.00 Theorie Tinnitus

18.00 – 19.00 buffet

19.00 – 21.00 Praktijk Tinnitus

 

Locatie:

Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten

Kosten: € 165,00


 

zaterdag 4 april 2020 Lumbale Wervelkolom en Abdomen

Het is dit jaar weer gelukt om als VMT mee te liften met  de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) inzake een scholing in de snijzaal op zaterdag 4 april.

In de bijlage vindt u de uitnodiging. Schrijft u zich zo spoedig mogelijk in , want er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Let op:  er wordt geen accreditatie aangevraagd bij het KNGF. U krijgt wel 4 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister van de VMT. 

Na de aanmelding, zie de bijlage, wordt alles verder afgehandeld door het secretariaat NOF( de inschrijving, de nota ( de betaling vindt plaats aan de NOF), de route, ID benodigdheden, het aanwezigheidsprotocol, de lunch en evaluatie en het certificaat).

 

De verschillende onderwerpen worden per tafel onderzocht en onderwezen.

De nascholing wordt geleid door ervaren docenten snijzaal practicum

  1. A. Engelen, D.O. en mw. dr. K. Verkerk, bewegingswetenschapper.

Mw. Engelen (fysiotherapie, osteopathie) werkt o.m. samen met het Spine and Joint Centre te Rotterdam (revalidatiecentrum). Zij is tevens docent aan het Nederlands Paramedisch instituut en verzorgt als docent snijzaal practicum voor paramedici i.o.

Mevr. dr. K. Verkerk (fysiotherapie, bewegingswetenschap en epidemiologie).  Haar kennisdomein is diagnostiek en behandeling van de wervelkolom. Zij combineert haar praktijk met docentschap Hogeschool Rotterdam en Mcs. manuele therapie. Zij is gepromoveerd in 2014 op ”Chronische lage rugpijn, beloop en prognose”.

Programma 09.00 – 13.00 uur. Aansluitend gezamenlijke lunch/intercollegiaal overleg.

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam

Kosten:  euro 185,– (incl. koffie/thee en lunch)

Accreditatie: 4 accreditatiepunten VMT verleend

 

Inschrijving: per email :  info@osteopathiefederatie.nl (o.v.v. practicum  4 april)

Met vriendelijke groet,

Namens de Commissie Bij- en Nascholing VMT


 

Algemene voorwaarden en bepalingen Bijscholing VMT 2020

 

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

 


 

Aankondiging samenwerking Scholingen 2019 SMTN met VMT :

 

  • Meer informatie over de scholingen in 2020 volgt .

Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

 

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander