Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2018 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Scholingen georganiseerd door de VMT in het najaar van 2018.

Evenals vorig jaar wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF/ Bock.


 

Maandag datum nog te bepalen in oktober

Praktijkscholing

Spreker: H.C. Leopold MMT, Manueel Therapeut E.S.®

Tijd: 18.30 uur inloop 19.00-21.00 praktijkscholing.

Locatie: volgt

Programma: volgt

Kosten: € 95,00


 

Maandag 3 december 2018

Sprekers: Paul van der Meer en Harrie Wijnands

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten

Programma: volgt

Kosten: € 150,00

 

De onderwerpen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.


Vrijdag 2 November

LUSTRUM VMT 50 jaar: Kracht en lenigheid in sport en therapie

 

Het programma voor deze feestelijke dag ziet er uit als volgt:

8.30 –  9.15         Ontvangst+ inschrijving

9.15-  9.30          Jaap van de Pol; Welkom

9.30 – 10.15        Mark Jansen,  Henk Quaadvliet, Erik Akkerman;

                               Terugblik door 3 voorzitters

10.15 – 10.30     Opening symposium door Aad Lagerberg, dagvoorzitter

10.30 – 11.15      Bert Otten;  Sturing en kracht

11.15 – 11.30      Pauze

11.30 – 12.15      Rico VerhoevenFysieke en mentale aspecten van topsport

12.15 – 12.30      Fotomoment met Rico Verhoeven

12.30 – 13.30      Lunch

 

13.30- 16.30    MOGELIJKHEID TOT DEELNAME AAN EEN PARTNERPROGRAMMA

 

13.30 -14.15       Huco Leopold; Manuele Therapie en spierkracht: een lat-relatie

14.15 -15.00       Harry Oonk; Innovaties in de sport

15.00 -15.15       Pauze

15.15 – 16.00      Nico Rienks;  Begeleiding, coaching, belasting belastbaarheid en team vorming

16.00 – 16.45      Renate Groenewold;   Mijn ervaring met krachttraining in de schaatssport.

16.45 -17.00       Pauze

 

17.00 -17.45       Chris RiezebosHet richten van krachten

17.45 – 18.00     Aad Lagerberg; Afsluiting

18.00- 19.00      Borrel

 

19.00 – ……..   Diner

 

Accreditatie:

8 accreditatie punten voor het register  VMT

Accreditatie voor het CKR wordt aangevraagd.

 

Kosten:

De kosten voor dit Symposium bedragen € 245,00. De kosten voor uw partner zijn € 145,00. Dit bedrag is inclusief lunch, borrel  en diner.  Voor uw partner is het eventueel mogelijk een apart middag programma te volgen.

Ook voor studenten fysiotherapie en oefentherapie geldt het kortingstarief van € 145,00.

 

Locatie:

Het symposium zal plaats vinden op:
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn
Tel.: +31 (0)343 473500
www.landgoedzonheuvel.nl
reserveringen@landgoedzonheuvel.nl

landgoed-zonheuvel

Overnachting is mogelijk tegen een gereduceerd tarief. Reserveren graag rechtstreeks bij het Landgoed onder vermelding van Symposium VMT op 2 november.

Aanmelden voor dit unieke symposium kan door het sturen van een mail naar info@manueeltherapeuten.nl o.v.v. uw naam (en de naam van uw partner) en de namen van eventuele andere deelnemers uit uw praktijk of omgeving. Denk daarbij aan collega fysiotherapeuten, artsen, of andere mogelijk geïnteresseerden ( een format is opgenomen in de mail).

U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving en een nota. Inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de penningmeester van de  VMT.  Annuleren is mogelijk tot 2 weken voor het symposium, waarvoor wel  €25,00 administratiekosten moeten worden berekend.


 

 

Algemene voorwaarden en bepalingen;

 • De bijscholing van 17 september 2018 dient u voor 27 augustus 2018 te betalen.
 • De bijscholing van oktober? 2018 dient u voor ? 2018 te betalen.
 • De bijscholing van 3 december 2018 dient u voor 10 november 2018 te betalen.

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Vereniging van Manueel Therapeuten

Burg. H. Spruytlaan 46

3958 GN Amerongen

0343-460374

info@manueeltherapeuten.nl


 

SCHOLINGEN VAN DE SCHOOL VOOR MANUELE THERAPIE UTRECHT

Manueel Therapeutische behandeltechnieken bij lage rug-, SIG- en heupklachten

Contacturen 8 lesdagen van 09.30-16.30 uur, 48 uur
Data  

31 oktober, 13, 14 november, 4, 5 december 2018, 8, 9 en 29 januari 2019

Zelfstudie 10 uur
Accreditatie

 

 

KNGF 54 punten voor de registers Algemeen practicus en Manuele therapie
Keurmerk fysiotherapie 54 punten
VMT 54 punten
Kosten 1499 inclusief koffie/thee en lunch
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

 

Manueel Therapeutische behandeltechnieken bij nekklachten en brachialgie

Data  

6, 7, 27, 28 november, 18 en 19 december 2018

Doelgroep Fysio- en manueeltherapeuten
Contacturen  6 lesdagen van 09.30-16.30 uur, 33 uur
Zelfstudie 13 uur
Kosten 1299 inclusief koffie/thee en lunch
Accreditatie
KNGF 46 punten voor de registers Algemeen practicus en Manuele therapie
Keurmerk Fysiotherapie 46 KU
VMT 46
Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

 

 Manueel Therapeutische behandeltechnieken bij hardloopblessures

Data 20, 21 november, 11, 12 december 2018, 15, 16 januari, 5, 6 februari, 5, 6 maart 2019
Doelgroep Fysio-, manueel-, podo – en oefentherapeuten
Contacturen  10 lesdagen van 09.30-16.30 uur, 55 uur
Zelfstudie 15 uur
Kosten 1799 inclusief koffie/thee en lunch
Accreditatie KNGF voor de registers algemeen practicus en manuele therapie 63 punten
Keurmerk Fysiotherapie 65 punten en de VMT 63 punten
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers

 

U kunt zich inschrijven / aanmelden via de website van de school, via de pagina nascholing: https://www.manueletherapie.nl
Daar staan alle scholingen vermeld die worden aangeboden. Let op de vermelding VMT in de kolom Aantal punten.
Na doorklikken bij een scholing treft u een beschrijving van de inhoud.


Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

 • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
 • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
 • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
 • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
 • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
 • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
 • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Algemene voorwaarden en bepalingen

Betaalt u het bedrag van de 4 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 15% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.
Betaalt u het bedrag van 3 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 10% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Betaalt u per keer, dan wordt u verzocht om onderstaande procedure te volgen:

 • De bijscholing van 17 september 2018 dient u voor 27 augustus 2018 te betalen.
 • De bijscholing van oktober? 2018 dient u voor ? 2018 te betalen.
 • De bijscholing van 3 december 2018 dient u voor 10 november 2018 te betalen.
Rekeningnummer:
ING: NL69 INGB 0001726057
ABNAMRO: NL95 ABN 0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving. Gelieve deze mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT (tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl.

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. Vermeld hierop de datum van de scholing. Vervolgens ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de inschrijving van ons secretariaat. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling (zie bovenstaande informatie bij Algemene Voorwaarden en bepalingen).

Inschrijvingsformulier

Hartelijk dank voor uw inschrijving. U ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze inschrijving van ons secretariaat.
Sorry, an error has occured.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander