Contact

Contact

Secretariaat van de VMT
Vereniging van Manueel Therapeuten
Burg. H. Spruytlaan 46
3958 GN Amerongen
Telefoon: 0343 – 460374
E-mail: info@manueeltherapeuten.nl
Internet: www.manueeltherapeuten.nl

Patiëntenvereniging Manuele Therapie E.S.® (PVMT)
E-mail: info@pvmt.nl
Internet: www.pvmt.nl

Klachtenfunctionaris Manuele Therapie E.S.®
Mw. Mr. Iris Bowles
bowles@kpnmail.nl

Klacht en tuchtrecht VMT

Meer over gezondheidszorg:
www.gezondheids.pagina.nl


Privacyverklaring VMT
In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij uw gegevens behandelen en  wat uw rechten zijn.
De Vereniging van Manueel Therapeuten,
gevestigd aan de, Overstraat 53 te Amerongen
secretariaat: Burg. H. Spruytlaan 46, 3958 GN Amerongen
telefoon 0343 – 460374
e-mail: info@manueeltherapeuten.nl

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor bezoekers van onze website

De VMT maakt geen gebruik van cookies. Gegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen.
Het doel is u te informeren over het vakgebied Manuele Therapie en behulpzaam te zijn bij het vinden van een zorgverlener in de Manuele Therapie. Vaak gebeurt dit op aanwijzing van de zorgverzekeraar.
Tevens kunt u zich als zorgverlener in de Manuele Therapie  oriënteren over de mogelijkheid tot registratie.

De VMT maakt gebruik van cookies van Google Analytics die gebruikt kunnen worden zonder expliciete toestemming.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Wij voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming  ingaande per 25-05-2018 ) die aan de VMT worden gesteld  voor het gebruik van Google Analytics omdat we :

  • een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten
  • geen gegevens met Google worden gedeeld
  • de functie gegevensverzameling voor advertentiefuncties staat uit
  • IP-adressen worden anoniem verzameld
  • de gegevens anoniem worden verwerkt

Voor geregistreerden  
Wanneer u zich aanmeldt voor registratie vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de registratie uit te kunnen voeren en worden gepubliceerd op de website van de VMTin het Register. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde gegevensdragers van de VMT  t.b.v. de gekwalificeerde te verlenen zorg in de Manuele Therapie. De VMT zal de gepubliceerde gegevens enkel verstrekken aan hen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de voor de registratie noodzakelijke handelingen ( i.c. Vektis en Zorgverzekeraars) en aan patiënten. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde gegevensdragers van de VMT. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
De door ons verkregen informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen en te respecteren.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:
De VMT
adres Burg. H. Spruytlaan 46
3958 GN Amerongen,
telefoon: 0343 – 460374
e-mail: info@manueeltherapeuten.nl