VMT

De Vereniging van Manueel Therapeuten

– bij Koninklijk Besluit sinds 2 november 1968 –

De Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) is de beroepsvereniging van Manueel Therapeuten E.S.® die werken volgens het Eggshell Systeem.

Deze website is bedoeld voor patiënten, verwijzers en Manueel Therapeuten. U vindt hier informatie over welke klachten behandeld kunnen worden met Manuele Therapie E.S.® (en welke niet), indicaties en contra-indicaties.

Manueel Therapie E.S.® is een totaalbehandeling van het bewegingsapparaat waarbij rekening wordt gehouden met individuele verschillen en asymmetrie in bouw en functie van het bewegingsapparaat. Stoornissen in deze bewegingsfuncties en de klachten die daarvan het gevolg zijn, zoals discusproblemen (hernia), schouder- en elleboogklachten, rug- en nekklachten, hoofdpijn, duizeligheid (tinnitis) etc. reageren positief op deze specialistische en zeer voorzichtige behandelingen Manuele Therapie E.S.®

Voor jong en oud maar ook voor sporters en topsporters is het van het grootste belang dat hun bewegingsapparaat in de basis zonder functiestoornissen verloopt zodat (sport)blessures voorkomen worden. Voor elke klacht van het bewegingsapparaat is een zeer voorzichtige behandelwijze met respect voor het weefsel zeer belangrijk. Na uitgebreid onderzoek en individuele functie analyse wordt het totale bewegingsapparaat geoptimaliseerd. Dit is een voorwaarde voor volledig herstel.

Het is een unieke specialistische behandelingsvorm, die bekend staat als de meest voorzichtige vorm van gewrichtsbehandelingen en gebaseerd is op het werk van G. van der Bijl sr. Onze werkwijze wordt continu gespiegeld aan de wetenschapsgebieden functionele anatomie, morfologie en biomechanica.

Begrippen die ten grondslag liggen aan de Manuele Therapie E.S.® zijn holisme, optimal design, minimum principle en individualiteit.

In het kader van het kwaliteitsbeleid wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘gecertificeerde leden’ en ‘leden’. Gecertificeerde leden voldoen aan alle door de vereniging in haar statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen, alsmede aan de in het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften, nascholingseisen en andere kwaliteitsdocumenten genoemde voorwaarden. Zij zijn ook onderworpen aan het klacht- en tuchtreglement van de vereniging en worden regelmatig gevisiteerd. Alleen gecertificeerde leden mogen het wettelijk gedeponeerde merk E.S.® voeren. De overige leden zijn eveneens in staat om manuele therapie toe te passen, doch hebben zich (nog) niet laten certificeren of voldoen niet aan de daaraan gestelde criteria.

Secretariaat van de VMT
Vereniging van Manueel Therapeuten
Burg. H. Spruytlaan 46
3958 GN Amerongen

Telefoon: 0343 – 460374
E-mail: info@manueeltherapeuten.nl

vmt-logo

Lustrum VMT 50 jaar – schrijf u in!

Op vrijdag 2 november 2018 is het 50 jaar geleden dat de Vereniging van Manueel Read more

Manual therapy compared with physical therapy in patients with non-specific neck pain: a randomized controlled trial

Manual therapy compared with physical therapy in patients with non-specific neck pain: a randomized controlled Read more

Onderzoek in de Manuele Therapie E.S.

Dragen de sagittale- en de frontale- en de horizontale – bewegingscomponent in de Manuele Therapie Read more