Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2017 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

2017 Najaar

Maandag 16 oktober 2017

Docenten: Huco Leopold
Thema: praktijkscholing costovertebrale gewrichten

Ontvangst: 18.30 uur
19.00 aanvang programma
19.00 – 21.00
Kosten: € 95,00
Locatie: School voor Manuele Therapie Utrecht
Amsterdamsestraatweg 644 – 3555 HX Utrecht
030-2513375 – info@manueletherapie.nl

Dinsdag 7 november 2017

Docent: Aad Lagerberg en Chris Riezebos
Thema: Beweging en belasting van het heupgewricht

Ontvangst: 16.00 uur
16.30 – 18.00 uur eerste lezing
18.00 – 19.00 uur dinerbuffet
19.00 – 21.00 uur tweede lezing

Kosten: € 150,00

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort
Strandboulevard 3
3882 RN Putten
Tel: 0343-356464

Maandag 27 november 2017

Docent: Paul van der Meer en Harrie Wijnands
Thema: Paul van der Meer- Manuele Therapie: functiestoornissen zijn de oorzaak van klachten; spelen er klachten dan is het opheffen van functiestoornissen de therapie. Hoezo?
Harrie  Wijnands- v.z.s.m.

Ontvangst: 16.00 uur
16.30 – 18.00 uur eerste lezing
18.00 – 19.00 uur dinerbuffet
19.00 – 21.00 uur tweede lezing

Kosten: € 150,00
Locatie: Postillion Hotel Amersfoort
Strandboulevard 3
3882 RN Putten
Tel: 0343-356464

Er wordt ook nog een scholing samen met de School voor Manuele Therapie georganiseerd. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.

 

SCHOLINGEN VAN DE SCHOOL VOOR MANUELE THERAPIE UTRECHT

Maandag 30 oktober
“Klinisch redeneren en (contra) indicatie bij nekklachten”
Spreker : Huco Leopold
kosten : 100 euro

Woensdag 17 januari 2018
Klachten van het kauwstelsel: reden tot samenwerking tussen manueeltherapeut en orofaciaaltherapeut
Tijd : 19.00-22.15 uur
Docent: Wendy de Haan, Orofaciaal fysiotherapeut
Huco Leopold, MMT, Manueel therapeut E.S.®
Kosten: € 100,00 inclusief koffie/thee

Donderdag 8 februari 2018
Minisymposium; De rol voor manuele therapie Utrecht bij tinnitus; een case serie
Het biomechanisch gedrag van de tussenwervelschijf
Sprekers: R.van Rijgersma
K. Emanuel
S. Detiger
P.P. Vergroesen
Tijd : 15.15-20.15
Kosten : € 145,00 inclusief koffie/thee, broodje, fruit en fris

Meer informatie over de inhoud en het programma van de nascholing is te vinden op de website van de School voor Manuele Therapie Utrecht: https://www.manueletherapie.nl/nascholing.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de School voor Manuele Therapie Email: info@manueletherapie.nl.

Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Algemene voorwaarden en bepalingen

Betaalt u het bedrag van de 4 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 15% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.
Betaalt u het bedrag van 3 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 10% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Betaalt u per keer, dan wordt u verzocht om onderstaande procedure te volgen:

• De bijscholing van 16 oktober 2017 dient u voor 2 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 7 november 2017 dient u voor 24 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 27 november dient u voor 13 november 2017 te betalen.

Rekeningnummer:
ING: NL69 INGB 0001726057
ABNAMRO: NL95 ABN 0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving. Gelieve deze mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT (tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl.

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. Vermeld hierop de datum van de scholing. Vervolgens ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de inschrijving van ons secretariaat. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling (zie bovenstaande informatie bij Algemene Voorwaarden en bepalingen).

Inschrijvingsformulier

Hartelijk dank voor uw inschrijving. U ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze inschrijving van ons secretariaat.
Sorry, an error has occured.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander