Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2018 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Scholingen georganiseerd door de VMT in het najaar van 2018.

Evenals vorig jaar wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF/ Bock.

 

Maandag 17 september 2018

Spreker: Mw. Koelemij, dermatoloog

Onderwerp;

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie:

Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten

Programma volgt

Kosten: € 150,00

 

Maandag datum nog te bepalen in oktober

Praktijkscholing

Spreker: H.C. Leopold MMT, Manueel Therapeut E.S.®

Tijd: 18.30 uur inloop 19.00-21.00 praktijkscholing.

Locatie: volgt

Programma: volgt

Kosten: € 95,00

 

Maandag 3 december 2018

Sprekers: Paul van der Meer en Harrie Wijnands

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten

Programma: volgt

Kosten: € 150,00

 

De onderwerpen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

LUSTRUM: Op 2 november bestaat de VMT 50 jaar. Zet dit alvast in uw agenda!

Algemene voorwaarden en bepalingen;

 

  • De bijscholing van 17 september 2018 dient u voor 27 augustus 2018 te betalen.
  • De bijscholing van oktober? 2018 dient u voor ? 2018 te betalen.
  • De bijscholing van 3 december 2018 dient u voor 10 november 2018 te betalen.

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABNA0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving, wilt u deze mee nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van inschrijving heeft ontvangen, wilt u dan contact op nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

 

 

Vereniging van Manueel Therapeuten

Burg. H. Spruytlaan 46

3958 GN Amerongen

0343-460374

info@manueeltherapeuten.nl

 

Er wordt ook nog een scholing samen met de School voor Manuele Therapie georganiseerd. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.

 

SCHOLINGEN VAN DE SCHOOL VOOR MANUELE THERAPIE UTRECHT


Meer informatie over de inhoud en het programma van de nascholing is te vinden op de website van de School voor Manuele Therapie Utrecht: https://www.manueletherapie.nl/nascholing.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de School voor Manuele Therapie Email: info@manueletherapie.nl.

Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Algemene voorwaarden en bepalingen

Betaalt u het bedrag van de 4 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 15% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.
Betaalt u het bedrag van 3 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 10% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Betaalt u per keer, dan wordt u verzocht om onderstaande procedure te volgen:

• De bijscholing van 16 oktober 2017 dient u voor 2 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 7 november 2017 dient u voor 24 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 27 november dient u voor 13 november 2017 te betalen.

Rekeningnummer:
ING: NL69 INGB 0001726057
ABNAMRO: NL95 ABN 0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving. Gelieve deze mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT (tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl.

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. Vermeld hierop de datum van de scholing. Vervolgens ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de inschrijving van ons secretariaat. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling (zie bovenstaande informatie bij Algemene Voorwaarden en bepalingen).

Inschrijvingsformulier

Hartelijk dank voor uw inschrijving. U ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze inschrijving van ons secretariaat.
Sorry, an error has occured.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander