Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2018 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Maandag 28 mei 2018

Praktijk knie en onderbeen (kniegewricht, patellofemoraalgewricht en tibio-fibulaire gewrichten). 

 

Spreker: H.C. Leopold MMT, Manueel Therapeut E.S.®

Tijd: 19.00 – 21.15 uur

 

Locatie:

School voor Manuele Therapie Utrecht, Amsterdamsestraatweg 644, 3555 HX, Utrecht

Programma:

18.30: ontvangst

19.00 – 19.45:  kinematica van de gewrichten van de knie en het onderbeen;

klinisch redeneren en de waarde van diagnostische tests bij klachten van knie

en onderbeen.

19.45 – 20.15:  praktijk deel 1: kniegewricht

20.15 – 20.30:  Pauze

20.30 – 21.15:  praktijk deel 2: onderlinge bewegingen van tibia en fibula

21.15:             afsluiting cursus; uitreiking van bewijzen van deelname.

Kosten: € 95,00

 

Doelgroep: Manueel Therapeuten

Ingangsniveau: Manueel Therapeut (afgestudeerd of in opleiding)

Onderwijsvorm: hoorcollege / vaardigheidsonderwijs in behandeltechnieken

 

Maandag 11 juni 2018

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak

 

Spreker: Dr. Ben van Cranenburgh.

Tijd: 16.30 –  21.00

Locatie:

Postillion Hotel Amersfoort Strandboulevard 3 3882 RN Putten Tel: 0343-356464

 

Programma:

Ontvangst: 16.00 uur

16.30 –  18.30 uur eerste lezing

18.30 –  19.00 uur dinerbuffet

19.00 –  21.00 uur tweede lezing

 

Kosten: € 165,00

 

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort

Strandboulevard 3

3882 RN Putten

Tel: 0343-356464

 

Algemene voorwaarden en bepalingen;

  • De bijscholing van 28 mei 2018 dient u voor 7 mei 2018 te betalen.
  • De bijscholing van 11 juni 2018 dient u voor 14 mei 2018 te betalen.

U kunt het bedrag overmaken op onderstaande rekeningnummers.

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABN0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving en deze gelieve u mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

 

Er wordt ook nog een scholing samen met de School voor Manuele Therapie georganiseerd. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.

 

SCHOLINGEN VAN DE SCHOOL VOOR MANUELE THERAPIE UTRECHT


Meer informatie over de inhoud en het programma van de nascholing is te vinden op de website van de School voor Manuele Therapie Utrecht: https://www.manueletherapie.nl/nascholing.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de School voor Manuele Therapie Email: info@manueletherapie.nl.

Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Algemene voorwaarden en bepalingen

Betaalt u het bedrag van de 4 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 15% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.
Betaalt u het bedrag van 3 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 10% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Betaalt u per keer, dan wordt u verzocht om onderstaande procedure te volgen:

• De bijscholing van 16 oktober 2017 dient u voor 2 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 7 november 2017 dient u voor 24 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 27 november dient u voor 13 november 2017 te betalen.

Rekeningnummer:
ING: NL69 INGB 0001726057
ABNAMRO: NL95 ABN 0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving. Gelieve deze mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT (tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl.

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. Vermeld hierop de datum van de scholing. Vervolgens ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de inschrijving van ons secretariaat. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling (zie bovenstaande informatie bij Algemene Voorwaarden en bepalingen).

Inschrijvingsformulier

Hartelijk dank voor uw inschrijving. U ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze inschrijving van ons secretariaat.
Sorry, an error has occured.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander