Nascholing

Nascholing

De scholingscommissie heeft in 2017 weer interessante nascholingen voor u georganiseerd. Onderstaand vindt u het programmaoverzicht en het inschrijvingsformulier.

Scholingen

Geachte leden,

Deze scholing zou op 10 april 2017 gegeven worden, maar door ziekte van een van de docenten is hij verplaatst naar 5-2-2018.

Namens de scholingscommissie

 

Maandag 5 februari 2018

Docenten: Dhr. Olaf Schusler en Mevr. Marije Schusler.

Thema: Meten is weten.

Zorgverzekeraars vragen in toenemende mate naar de effectiviteit van behandelingen.

Erik Akkerman heeft bij het onderzoeksbureau Soffos een pilot onderzoek gedaan  naar de effectiviteit van Manuele Therapie ES®. Dit werd gedaan door het invullen van vragenlijsten op 3 verschillende momenten en door het meten van een zestal standaard metingen. Op deze manier wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de resultaten die behaald worden  bij cliënten die behandeld worden met Manuele Therapie ES®.

Er zal gekeken worden naar de voordelen en beperkingen van dit type onderzoek en de voorlopige resultaten van het onderzoek van Erik Akkerman zullen worden gepresenteerd.

De vragenlijst is ontwikkeld door een aantal  leden van de VMT in samenwerking met het onderzoeksbureau. De vragenlijsten onderzoeken zaken als beweging, fysiek functioneren, mate van ervaren pijn, algehele gezondheidstoestand en fysiek welbevinden. En er wordt een aantal bewegingsfactoren gemeten waarop verwacht wordt dat met Manuele Therapie ES® invloed wordt uitgeoefend.

Tijdens de presentatie zal uitgebreid worden ingegaan op de resultaten en op het nut van onderzoek voor de beroepsgroep in het algemeen en voor de individuele dagelijkse praktijk.

 

Ontvangst: 18.30 uur

19.00 aanvang programma

19.00 – 21.00

Kosten: € 95,00

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort

Strandboulevard 3

3882 RN Putten

Tel: 0343-356464

 

U kunt het bedrag overmaken op onderstaande rekeningnummers.

Rekeningnummer Postbank/ING: IBAN NL69INGB0001726057

Rekeningnummer ABNAMRO: IBAN: NL95ABN0524249997

T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving en deze gelieve u mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT, tel: 0343-460374.  Email: info@manueeltherapeuten.nl

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

 

Er wordt ook nog een scholing samen met de School voor Manuele Therapie georganiseerd. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.

 

SCHOLINGEN VAN DE SCHOOL VOOR MANUELE THERAPIE UTRECHT

Donderdag 8 februari 2018
Minisymposium; De rol voor manuele therapie Utrecht bij tinnitus; een case serie
Het biomechanisch gedrag van de tussenwervelschijf
Sprekers: R.van Rijgersma
K. Emanuel
S. Detiger
P.P. Vergroesen
Tijd : 15.15-20.15
Kosten : € 145,00 inclusief koffie/thee, broodje, fruit en fris

Meer informatie over de inhoud en het programma van de nascholing is te vinden op de website van de School voor Manuele Therapie Utrecht: https://www.manueletherapie.nl/nascholing.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de School voor Manuele Therapie Email: info@manueletherapie.nl.

Scholingseisen

Vanaf 1 januari 2017 dienen de leden van de vereniging te voldoen aan de volgende eisen:

  • Per 5 jaar (2017 – 2022) dient ieder lid van de VMT te voldoen aan de eis van 160 accreditatiepunten. Eén accreditatiepunt komt overeen met één uur scholing.
  • Er zijn momenteel 2 erkende kwaliteitsregisters voor de leden van de VMT. De gecertificeerde leden dienen verplicht in het VMT-kwaliteitsregister opgenomen te zijn. De overige leden kunnen kiezen tussen het VMT-kwaliteitsregister of het CKR. Opname in het CKR dient te worden overlegd aan het secretariaat van de VMT!
  • Van de 160 uur dient minimaal 40 uur door geaccrediteerde bij- en nascholing te worden ingevuld. Op dit moment worden scholingen van de VMT, de School Utrecht, en de werkgroep G geaccrediteerd. Ook de masteropleiding Manuele Therapie wordt geaccrediteerd.
  • Ook door het bestuur georganiseerde Intercollegiale Contacten (I.C.C.) en Algemene Ledenvergaderingen (A.L.V.) worden geaccrediteerd.
  • Ook publicaties, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en beoordeling van wetenschappelijke artikelen kunnen voor accreditatie in aanmerking komen.
  • Daarnaast kunt u een Intervisiegroep (3-8 collegae) oprichten waar u een bepaald onderwerp of persoonlijk functioneren bespreekt / bestudeert met elkaar.
  • Deelname aan de verschillende commissies binnen de VMT (bv. Wetenschappelijke commissie, Commissie bij- en nascholing, PR commissie, Toetsingscommissie) zullen ook beloond gaan worden. Accreditatiepunten nog nader te bepalen.

Algemene voorwaarden en bepalingen

Betaalt u het bedrag van de 4 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 15% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.
Betaalt u het bedrag van 3 bijeenkomsten ineens dan krijgt u 10% korting. Voorwaarde is dat het bedrag direct bij inschrijving voldaan dient te worden.

Betaalt u per keer, dan wordt u verzocht om onderstaande procedure te volgen:

• De bijscholing van 16 oktober 2017 dient u voor 2 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 7 november 2017 dient u voor 24 oktober 2017 te betalen.
• De bijscholing van 27 november dient u voor 13 november 2017 te betalen.

Rekeningnummer:
ING: NL69 INGB 0001726057
ABNAMRO: NL95 ABN 0524249997
T.n.v. de penningmeester VMT Slagharen

U ontvangt na de inschrijving een bewijs van inschrijving. Gelieve deze mee te nemen naar de desbetreffende locatie ten behoeve van uw registratie.

Wanneer u twee weken voor de geplande activiteit nog geen bewijs van deelname heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de VMT (tel: 0343-460374. Email: info@manueeltherapeuten.nl.

Wanneer u twee weken voor de scholing schriftelijk annuleert bij de penningmeester krijgt u het bedrag teruggestort onder aftrek van € 40,00 administratiekosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven met behulp van het onderstaande inschrijvingsformulier. Vermeld hierop de datum van de scholing. Vervolgens ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de inschrijving van ons secretariaat. Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling (zie bovenstaande informatie bij Algemene Voorwaarden en bepalingen).

Inschrijvingsformulier

Hartelijk dank voor uw inschrijving. U ontvangt op korte termijn een bevestiging van deze inschrijving van ons secretariaat.
Sorry, an error has occured.

Symposium Bewegingsketens

In de Fysiopraxis jaargang 26, nummer 1, februari 2017, is van de hand van prof.dr.R.A.B. Oostendorp een interessant artikel verschenen met de titel: Manuele therapie op een kruispunt, Dood spoor of springlevend?
Omdat veel leden van de VMT geen lid zijn van het KNGF kunnen geïnteresseerden bij ondergetekende een kopie krijgen van het artikel. Verzoeke daartoe te mailen naar: ftbak60@kpnmail.nl
IB

Namens de bijscholingscommissie,
Marianne Kleisma
Gerjan van den Broek
Frans de Jong
Sonja de Brabander