Actueel

Lustrum VMT 50 jaar – schrijf u in!

Lustrum VMT 50 jaar – schrijf u in!

Op vrijdag 2 november 2018 is het 50 jaar geleden dat de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) werd opgericht. Dat willen wij vieren met zo veel mogelijk afgestudeerden,  studenten en (oud) docenten van de School voor Manuele Therapie Utrecht, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

Bent u afgestudeerd tussen 1964 (oprichting van de School)  en heden of nog studerend aan de opleiding of bent u  lid van de  VMT (geweest)  of op enige andere wijze geïnteresseerd of betrokken, mail  dan  uw adresgegevens z.s.m. aan info@manueeltherapeuten.nl met in de onderwerp regel  “lustrum VMT”. Wij brengen u dan zo snel mogelijk op de hoogte van de plannen voor de viering van 50 jaar VMT

Graag naam, adres, telefoonnummer en indien van toepassing jaar van afstuderen (diplomanummer) en of u wel of niet overweegt om naar de lustrum activiteiten te komen. Deze activiteiten  zullen bestaan uit een symposium over “Krachttraining in sport en therapie” en aansluitend een diner en feest. Enkele sprekers hebben al hun medewerking toegezegd. Uw aanmelding wordt pas definitief nadat het volledige programma en de kosten daarvan bekend zijn. Maar de voorinschrijving is geopend.

 

De lustrumcommissie

Jaap van de Pol
Frans de Jong
Erik Akkerman